Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje:

  • uchwała Nr XXXIX/380/14 Rady Miejskiej W Opocznie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno.[pobierz]

Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od 08.00 do 13.00 jest bezpłatny.
Od  dnia 1.09.2022 r. opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza godzinami bezpłatnymi wynosi – 1,14 zł.

Wyjaśnienie dotyczące sześciolatków:

Dzieci od pierwszego dnia, w którym rozpoczynają sześć lat są objęte subwencją oświatową. W związku z powyższym opłatę 1,14 zł nie pobieramy od dzieci od dnia, w którym rozpoczynają sześć lat.

Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn:

  1. stawki godzinowej określonej w uchwale Rady Miejskiej w Opocznie;
  2. zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w Przedszkolu
  3. liczby dni pracy Przedszkola w danym miesiącu

Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

W roku szkolnym 2013/2014 dzienna stawka żywieniowa wynosi – 8 zł za trzy posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek.

Miesięczna wysokość opłat z tytułu korzystania przez dziecko z wyżywienia stanowi iloczyn:

  1. dziennej stawki żywieniowej
  2. liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu

Rodzicowi  w przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu przysługuje odliczenie z miesięcznej opłaty godzinowej, a także dziennej stawki żywieniowej za dni nieobecności dziecka w Przedszkolu.

  • Odliczenia te naliczane są od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym odnotowano nieobecność dziecka w Przedszkolu. Odliczeń dokonuje się w miesiącu następującym po tym, w którym nastąpiła nieobecność dziecka. Szczegółowe zasady dotyczące opłat i odliczeń reguluje umowa cywilno-prawna .

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz wyżywienie płatne są z góry do 10 każdego miesiąca.

Płatność należy regulować:

  • u intendentki przedszkola w wyznaczonych dniach i godzinach
  • za pośrednictwem konta bankowego nr: 98 1060 0076 0000 3210 0020 8330

Opłata za wyżywienie oraz wysokość miesięcznej stawki godzinowej jest zmienna – jej wysokość zależy od ilości dni roboczych w danym miesiącu oraz od odpisów za dni nieobecności dziecka w przedszkolu w miesiącu poprzednim.

Przed dokonaniem wpłat na konto należy uzyskać w przedszkolu informację na temat ich wysokości za dany miesiąc. Po dokonaniu wpłaty potwierdzić u intendentki jej dokonanie.

 

Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w ustawowej wysokości.