Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje:

  • uchwała Nr XXXIX/380/14 Rady Miejskiej W Opocznie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno.[pobierz]

Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od 08.00 do 13.00 jest bezpłatny.
Od  dnia 1.09.2022 r. opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza godzinami bezpłatnymi wynosi – 1,14 zł.

Wyjaśnienie dotyczące sześciolatków:

Dzieci od pierwszego dnia, w którym rozpoczynają sześć lat są objęte subwencją oświatową. W związku z powyższym opłatę 1,14 zł nie pobieramy od dzieci od dnia, w którym rozpoczynają sześć lat.

Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn:

  1. stawki godzinowej określonej w uchwale Rady Miejskiej w Opocznie;
  2. zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w Przedszkolu
  3. liczby dni pracy Przedszkola w danym miesiącu

Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

W roku szkolnym 2013/2014 dzienna stawka żywieniowa wynosi – 8 zł za trzy posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek.

Miesięczna wysokość opłat z tytułu korzystania przez dziecko z wyżywienia stanowi iloczyn:

  1. dziennej stawki żywieniowej
  2. liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu

Rodzicowi  w przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu przysługuje odliczenie z miesięcznej opłaty godzinowej, a także dziennej stawki żywieniowej za dni nieobecności dziecka w Przedszkolu.

  • Odliczenia te naliczane są od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym odnotowano nieobecność dziecka w Przedszkolu. Odliczeń dokonuje się w miesiącu następującym po tym, w którym nastąpiła nieobecność dziecka. Szczegółowe zasady dotyczące opłat i odliczeń reguluje umowa cywilno-prawna .

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz wyżywienie płatne są z góry do 10 każdego miesiąca.

Płatność należy regulować:

  • u intendentki przedszkola w wyznaczonych dniach i godzinach
  • za pośrednictwem konta bankowego nr: 98 1060 0076 0000 3210 0020 8330

Opłata za wyżywienie oraz wysokość miesięcznej stawki godzinowej jest zmienna – jej wysokość zależy od ilości dni roboczych w danym miesiącu oraz od odpisów za dni nieobecności dziecka w przedszkolu w miesiącu poprzednim.

Przed dokonaniem wpłat na konto należy uzyskać w przedszkolu informację na temat ich wysokości za dany miesiąc. Po dokonaniu wpłaty potwierdzić u intendentki jej dokonanie.

 

Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w ustawowej wysokości.