KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

Ogólne zasady naboru dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021


- Regulamin określający szczegółowe zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych 
prowadzonych przez Gminę Opoczno pobierz

- Harmonogram naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Opoczno na rok szkolny 2020/2021 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

oraz postępowaniu uzupełniającym

na rok 2020/2021 do przedszkoli prowadzonych

przez Gminę Opoczno

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola

 

od 3 lutego 2020r.

do 7 lutego 2020r.

-

2.

Składanie wniosków zgłoszenia dziecka do przedszkola

 

od 10 lutego 2020r.

do 21 lutego 2020r.

od 17 marca 2020r. do 20 marca 2020r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola oraz spełniających kryteria punktowe do podpisania umowy

 

 24 lutego 2020r.

23 marca 2020r.

4.

Podpisanie z przedszkolem umów w sprawie świadczeń udzielanych przez przedszkole w zakresie wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia

 

od 25 lutego 2020r. do 6 marca 2020r.

od 24 marca 2020r. do 26 marca 2020r.

5.

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

 

10 marca 2020r.

27 marca 2020r.

6.

Przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań

od 11 marca 2020r. do 13 marca 2020r.

od 30 marca 2020r. do 31 marca 2020r.

 

 Dokumenty do pobrania

- Zarządzenie Burmistrza Opoczna w sprawie Rekrutacji 2020/2021 - pobierz plik

- WNIOSEK zgłoszenia dziecka do Przedszkola Nr 5 w Opocznie na rok szkolny 2020/2021 >>> pobierz plik

- DEKLARACJA kontynuacji uczęszczania dziecka do Przedszkola Nr 5 w Opocznie na rok szkolny 2020/2021 >>>pobierz plik

 - UMOWA w sprawie świadczeń udzielanych przez  Przedszkole Nr 5 w zakresie wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 >>> pobierz plik

 Załączniki do Wniosku:

nr 1 Oświadczenie dotyczące KRYTERIÓW PODSTAWOWYCH >>> pobierz plik

nr 2 Oświadczenie dotyczące KRYTERIÓW DODATKOWYCH >>> pobierz plik

INFORMACJA O ZASADACH ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

Szczegółowe zasady wnoszenia i rozliczania opłat za przedszkole są określone w Umowach w sprawie świadczeń udzielanych przez Przedszkole Nr 5 w Opocznie w zakresie wychowania przedszkolnego w danym roku szkolnym

Uchwała Rady Miejskiej >>> pobierz plik

Wyjaśnienia dotyczące opłat >>> pobierz plik