Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Podziękowania

  Dyrektor Przedszkola Nr 5 w Opocznie

Rada Pedagogiczna oraz Wychowankowie

serdecznie dziękują:

 

 • Pani Annie Orłowskiej- Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Opoczyńskiej Wsi oraz

 • Pani Ewie Kata - Przewodniczacej Koła Gospodyń Wiejskich w Kolonii Libiszów za aktywne uczestnictwo w życiu naszego Przedszkola, za wieloletnią wspólpracę w zakresie zapoznawania dzieci z kulturą ludową regionu opoczyńskiego, za nieocenioną pomoc w organizacji uroczystości w naszym przedszkolu, a w szczególności za organizowanie i prowadzenie z dziećmi warsztatów ludowej sztuki zdobniczej. Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce, stałą gotowość do wspólpracy i niesienia pomocy w najważniejszych momentach naszego Przedszkola, życzymy wiele wytrwałości, sukcesów w pracy artystycznej oraz działalności społecznej, realizacji życiowych celów, spełniania marzeń, szczęścia rodzinnego i uśmiechu każdego dnia.

 • Panu Janowi Stępniowi za przekazane wsparcie rzeczowe. Dzięki Pańskiej pomocy, ofiarności ludzi dobrej woli, możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń. Ofiarowany przez Pana piasek do piaskownic sprawił wiele radości naszym Wychowankom. Mamy więc głęboką wiarę i nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje i pomoże dzieciom w ich dalszym rozwoju. Dziękujemy za pomoc, życzliwość i ofiarność. W podziękowaniu życzymy wiele wytrwałości, sukcesów zawodowych, szczęścia rodzinnego jak również uśmiechu każdego dnia.

 • Pani DyrektorAnnie Kucharskiejoraz Specjalistom Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznieza wieloletnią systematyczną współpracę, za wychodzenie naprzeciw naszym potrzebom, poświęcenie i nieustanną gotowość do niesienia pomocy specjalistycznej naszym wychowankom; za coroczne badania przesiewowe słuchu oraz badania logopedyczne naszych podopiecznych, za prowadzenie warsztatów i wykładów dla rodziców, za udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej wychowankom i ich rodzicom. Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolężyczymy wielu sukcesów  i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń. Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie doń pomocną dłoń.

 •   PaniElżbiecie Laskowskiejza ofiarność i niesienie bezinteresownej pomocy naszemu Przedszkolu, za nieodpłatne namalowanie artystycznej dekoracji ścian w budynku Przedszkola. Dzięki Pani pomocy i ofiarności możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń. Mamy głęboką wiarę i nadzieję,że nasza współpraca zaowocuje i pomoże dzieciom  w dalszym wielostronnym rozwoju.
 •   PaniMarzenie Kwiatekza ofiarność i niesienie bezinteresownej pomocy naszemu Przedszkolu – rzeczowe oraz finansowe wspieranie naszej działalności.Dzięki Pani pomocy i ofiarności możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń. Mamy głęboką wiarę i nadzieję,że nasza współpraca zaowocuje i pomoże dzieciom  w dalszym wielostronnym rozwoju.

 

 • PanuMarkowi Ksycieza ofiarność i niesienie bezinteresownej pomocy naszemu Przedszkolu – pomoc w nieodpłatnym pozyskaniu tkanin na stroje dla dzieci oraz na dekoracje sal.Dzięki Pana pomocy i ofiarności możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń. Mamy głęboką wiarę i nadzieję,że nasza współpraca zaowocuje i pomoże dzieciom  w dalszym wielostronnym rozwoju.

 

 • PanuJanowi Stępniowiza ofiarność i niesienie bezinteresownej pomocy naszemu Przedszkolu – nieodpłatne dostarczanie dzieciom piasku do piaskownic.Dzięki Pana pomocy i ofiarności możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń. Mamy głęboką wiarę i nadzieję,że nasza współpraca zaowocuje i pomoże dzieciom  w dalszym wielostronnym rozwoju.

 

 •   PaniMonice Ziębieza ofiarność, poświęcenie i bezinteresowną pomoc dla Przedszkola – dziewięcioletnią pracę w Zarządzie Rady Rodziców, aktywną współpracę przy organizacji  licznych imprez przedszkolnych, upominków dla dzieci, pozyskiwaniu sponsorów dla Przedszkola, budowaniu pozytywnych relacji ze środowiskiem lokalnym.Dzięki Pani pomocy i poświęceniu możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń. Mamy głęboką wiarę i nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje i pomoże dzieciom w dalszym wielostronnym rozwoju.

 

 •   PanuJanowi Ziębieza bezinteresowną pomoc naszemu Przedszkolu – wieloletnią współpracę, wykonywanie fotografii z imprez przedszkolnych, nieodpłatne wykonywanie materiałów do Kroniki Przedszkola.Dzięki Pana pomocy i ofiarności możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń.Mamy głęboką wiarę i nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje i pomoże dzieciom  w dalszym wielostronnymrozwoju.

 

 •   PaniZofii Pacan, Twórczyni Ludowejza organizowanie i prowadzenie ciekawych zajęć dla naszych wychowanków, zapoznawanie ich z tradycją oraz  kulturą ludową, uczenie wykonywania tradycyjnych form zdobniczych: pisanek wielkanocnych oraz wycinanek papierowych, charakterystycznych dla regionu opoczyńskiego, udostępnianie zbiorów i oprowadzanie po Świetlicy Regionalnej  w Bielowicach.Dzięki Pani pomocy i poświęceniu możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń. Mamy głęboką wiarę i nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje i pomoże dzieciom w dalszym wielostronnym rozwoju.

 

 •   PaniWeronice Gruszeckiej, Twórczyni Ludowejza organizowanie i prowadzenie ciekawych zajęć dla naszych wychowanków, zapoznawanie ich z tradycją oraz kulturą ludową, uczenie wykonywania tradycyjnych form zdobniczych: bibułkowych kwiatów i palm wielkanocnych charakterystycznych dla regionu opoczyńskiego.Dzięki Pani pomocy i poświęceniu możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń. Mamy głęboką wiarę i nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje i pomoże dzieciom w dalszym wielostronnym rozwoju.

 

 •   PanuJózefowi Dąbrowskiemuza organizowanie i prowadzenie ciekawych zajęć dla naszych wychowanków, zapoznawanie ich z tradycją oraz kulturą ludową i historią naszego regionu, historią powstawania zespołu „Mazowsze”, udostępnianie zbiorów i oprowadzanie naszych wychowanków po Świetlicy Regionalnej w Bielowicach.Dzięki Pana pomocy i poświęceniu możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń. Mamy głęboką wiarę i nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje i pomoże dzieciom w dalszym wielostronnym rozwoju.

 

 •   Dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie a w szczególnościOpiekunom i Uczniomrealizującym w naszym Przedszkolu projekt „Poczytaj mi przyjacielu” Wyrażając swą wdzięczność życzymy wielu sukcesów, realizacji życiowych celów, spełnienia marzeń.

 

 •   Panu Krzysztofowi TalerowiPrezesowi Spółki OPOCZNO I za bezinteresowną pomoc i życzliwość okazaną naszej Placówce – nieodpłatne przekazanie na rzecz Przedszkola płytek ceramicznych na cele remontowe. Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę życzymy wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń.

 

 •   PanuKrzysztofowi Owczarskiemuza bezinteresowną pomoc oraz życzliwość okazaną naszej placówce w pozyskaniu płytek ceramicznych dla naszego Przedszkola. Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka. Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie doń pomocną dłoń.

 

 •   Zarządowi Ceramiki Paradyż za życzliwość i pomoc okazaną naszym Wychowankom poprzez przekazanie środków finansowych na doposażenie sali przedszkolnej.Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolężyczymy wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń.

 

  •   Wiesławie i Zdzisławowi Wojciechowskim„WOY” Bukowiec Opoczyński
  •   Tadeuszowi i Przemysławowi PejskimStacja Paliw „Petro"
  •   Radosławowi GłusińskiemuFirma JOINT
  •   Piekarni „Kajzerek”Marii i Roberta Kowalskich
  •   Państwu TaczykowskimHurtownia Artykułów Mleczarskich i Spożywczych
  •   Magdalenie Felisiak
  •   Katarzynie PawlikSzkoła Języków Obcych BIG BEN
  •   Janowi i Monice ZiębomStudio KLAPS
  •   Grzegorzowi NowakowskiemuZakład Przetwórstwa Mięsnego „Nowakowski"
  •   Firmie „Morex”
  •   Firmie „Hortex”w Przysusze
  •   Ewie Lewocha
  •   Ewie i Grzegorzowi Wołąkiewiczom
  •   Emilowi Jaszewskiemu
  •   Bogdanowi Turlińskiemu
  • Konradowi i Ewelinie Jamorkom
  • Milenie Goworek
  • Leszkowi Lewandowskiemu
  • Elżbiecie Radziszewskiej
  • Katarzynie Nejman "Jaśminowy Dom"
  • Andrzejowi Kopani Prezes Zarządu MPK Sp. z o o. w Opocznie
  • Piekarni Białaczów
  • Jednostce Wojskowej Nowy Glinnik

za bezinteresowną pomoc i życzliwość okazaną naszej Placówce przy organizacji pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka. Serdecznie dziękujemy za wielkie serce i dobrą wolę.Dzięki Państwa pomocy i poświęceniu możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń. Mamy głęboką wiarę i nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje i pomoże dzieciom w dalszym wielostronnym rozwoju.

 

 •   PanuDobiesławowi KaczubiePrezesowi Zarządu Firmy OPTEX SA   za bezinteresowną pomoc i życzliwość okazaną naszej Placówce – nieodpłatne przekazanie na rzecz Przedszkola tkanin na stroje dla naszych wychowanków oraz na cele dekoracyjne w placówce. Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę życzymy wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń.

 

 •   Zarządowi Ceramiki Paradyż za życzliwość i pomoc okazaną naszym Wychowankom poprzez przekazanie na rzecz naszych wychowanków firmowych czapeczek oraz apaszek, dzięki którym nasze dzieci mogą czuć się bezpieczniej na wycieczkach i imprezach o charakterze masowym.Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolężyczymy wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń.

 

 • Pani Beacie Tworek za bezinteresowną pomoc przy organizacji i realizacji procedur przetargowych w przedszkolu. Wyrażając swą wdzięczność za tę nieoceniona pomoc życzymy wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń.