Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Podziękowania

  Dyrektor Przedszkola Nr 5 w Opocznie

Rada Pedagogiczna oraz Wychowankowie

serdecznie dziękują:

 

 • Pani Annie Orłowskiej- Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Opoczyńskiej Wsi oraz

 • Pani Ewie Kata - Przewodniczacej Koła Gospodyń Wiejskich w Kolonii Libiszów za aktywne uczestnictwo w życiu naszego Przedszkola, za wieloletnią wspólpracę w zakresie zapoznawania dzieci z kulturą ludową regionu opoczyńskiego, za nieocenioną pomoc w organizacji uroczystości w naszym przedszkolu, a w szczególności za organizowanie i prowadzenie z dziećmi warsztatów ludowej sztuki zdobniczej. Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce, stałą gotowość do wspólpracy i niesienia pomocy w najważniejszych momentach naszego Przedszkola, życzymy wiele wytrwałości, sukcesów w pracy artystycznej oraz działalności społecznej, realizacji życiowych celów, spełniania marzeń, szczęścia rodzinnego i uśmiechu każdego dnia.

 • Panu Janowi Stępniowi za przekazane wsparcie rzeczowe. Dzięki Pańskiej pomocy, ofiarności ludzi dobrej woli, możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń. Ofiarowany przez Pana piasek do piaskownic sprawił wiele radości naszym Wychowankom. Mamy więc głęboką wiarę i nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje i pomoże dzieciom w ich dalszym rozwoju. Dziękujemy za pomoc, życzliwość i ofiarność. W podziękowaniu życzymy wiele wytrwałości, sukcesów zawodowych, szczęścia rodzinnego jak również uśmiechu każdego dnia.

 • Pani DyrektorAnnie Kucharskiejoraz Specjalistom Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznieza wieloletnią systematyczną współpracę, za wychodzenie naprzeciw naszym potrzebom, poświęcenie i nieustanną gotowość do niesienia pomocy specjalistycznej naszym wychowankom; za coroczne badania przesiewowe słuchu oraz badania logopedyczne naszych podopiecznych, za prowadzenie warsztatów i wykładów dla rodziców, za udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej wychowankom i ich rodzicom. Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolężyczymy wielu sukcesów  i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń. Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie doń pomocną dłoń.

 •   PaniElżbiecie Laskowskiejza ofiarność i niesienie bezinteresownej pomocy naszemu Przedszkolu, za nieodpłatne namalowanie artystycznej dekoracji ścian w budynku Przedszkola. Dzięki Pani pomocy i ofiarności możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń. Mamy głęboką wiarę i nadzieję,że nasza współpraca zaowocuje i pomoże dzieciom  w dalszym wielostronnym rozwoju.
 •   PaniMarzenie Kwiatekza ofiarność i niesienie bezinteresownej pomocy naszemu Przedszkolu – rzeczowe oraz finansowe wspieranie naszej działalności.Dzięki Pani pomocy i ofiarności możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń. Mamy głęboką wiarę i nadzieję,że nasza współpraca zaowocuje i pomoże dzieciom  w dalszym wielostronnym rozwoju.

 

 • PanuMarkowi Ksycieza ofiarność i niesienie bezinteresownej pomocy naszemu Przedszkolu – pomoc w nieodpłatnym pozyskaniu tkanin na stroje dla dzieci oraz na dekoracje sal.Dzięki Pana pomocy i ofiarności możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń. Mamy głęboką wiarę i nadzieję,że nasza współpraca zaowocuje i pomoże dzieciom  w dalszym wielostronnym rozwoju.

 

 • PanuJanowi Stępniowiza ofiarność i niesienie bezinteresownej pomocy naszemu Przedszkolu – nieodpłatne dostarczanie dzieciom piasku do piaskownic.Dzięki Pana pomocy i ofiarności możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń. Mamy głęboką wiarę i nadzieję,że nasza współpraca zaowocuje i pomoże dzieciom  w dalszym wielostronnym rozwoju.

 

 •   PaniMonice Ziębieza ofiarność, poświęcenie i bezinteresowną pomoc dla Przedszkola – dziewięcioletnią pracę w Zarządzie Rady Rodziców, aktywną współpracę przy organizacji  licznych imprez przedszkolnych, upominków dla dzieci, pozyskiwaniu sponsorów dla Przedszkola, budowaniu pozytywnych relacji ze środowiskiem lokalnym.Dzięki Pani pomocy i poświęceniu możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń. Mamy głęboką wiarę i nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje i pomoże dzieciom w dalszym wielostronnym rozwoju.

 

 •   PanuJanowi Ziębieza bezinteresowną pomoc naszemu Przedszkolu – wieloletnią współpracę, wykonywanie fotografii z imprez przedszkolnych, nieodpłatne wykonywanie materiałów do Kroniki Przedszkola.Dzięki Pana pomocy i ofiarności możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń.Mamy głęboką wiarę i nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje i pomoże dzieciom  w dalszym wielostronnymrozwoju.

 

 •   PaniZofii Pacan, Twórczyni Ludowejza organizowanie i prowadzenie ciekawych zajęć dla naszych wychowanków, zapoznawanie ich z tradycją oraz  kulturą ludową, uczenie wykonywania tradycyjnych form zdobniczych: pisanek wielkanocnych oraz wycinanek papierowych, charakterystycznych dla regionu opoczyńskiego, udostępnianie zbiorów i oprowadzanie po Świetlicy Regionalnej  w Bielowicach.Dzięki Pani pomocy i poświęceniu możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń. Mamy głęboką wiarę i nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje i pomoże dzieciom w dalszym wielostronnym rozwoju.

 

 •   PaniWeronice Gruszeckiej, Twórczyni Ludowejza organizowanie i prowadzenie ciekawych zajęć dla naszych wychowanków, zapoznawanie ich z tradycją oraz kulturą ludową, uczenie wykonywania tradycyjnych form zdobniczych: bibułkowych kwiatów i palm wielkanocnych charakterystycznych dla regionu opoczyńskiego.Dzięki Pani pomocy i poświęceniu możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń. Mamy głęboką wiarę i nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje i pomoże dzieciom w dalszym wielostronnym rozwoju.

 

 •   PanuJózefowi Dąbrowskiemuza organizowanie i prowadzenie ciekawych zajęć dla naszych wychowanków, zapoznawanie ich z tradycją oraz kulturą ludową i historią naszego regionu, historią powstawania zespołu „Mazowsze”, udostępnianie zbiorów i oprowadzanie naszych wychowanków po Świetlicy Regionalnej w Bielowicach.Dzięki Pana pomocy i poświęceniu możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń. Mamy głęboką wiarę i nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje i pomoże dzieciom w dalszym wielostronnym rozwoju.

 

 •   Dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie a w szczególnościOpiekunom i Uczniomrealizującym w naszym Przedszkolu projekt „Poczytaj mi przyjacielu” Wyrażając swą wdzięczność życzymy wielu sukcesów, realizacji życiowych celów, spełnienia marzeń.

 

 •   Panu Krzysztofowi TalerowiPrezesowi Spółki OPOCZNO I za bezinteresowną pomoc i życzliwość okazaną naszej Placówce – nieodpłatne przekazanie na rzecz Przedszkola płytek ceramicznych na cele remontowe. Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę życzymy wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń.

 

 •   PanuKrzysztofowi Owczarskiemuza bezinteresowną pomoc oraz życzliwość okazaną naszej placówce w pozyskaniu płytek ceramicznych dla naszego Przedszkola. Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka. Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie doń pomocną dłoń.

 

 •   Zarządowi Ceramiki Paradyż za życzliwość i pomoc okazaną naszym Wychowankom poprzez przekazanie środków finansowych na doposażenie sali przedszkolnej.Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolężyczymy wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń.

 

  •   Wiesławie i Zdzisławowi Wojciechowskim„WOY” Bukowiec Opoczyński
  •   Tadeuszowi i Przemysławowi PejskimStacja Paliw „Petro"
  •   Radosławowi GłusińskiemuFirma JOINT
  •   Piekarni „Kajzerek”Marii i Roberta Kowalskich
  •   Państwu TaczykowskimHurtownia Artykułów Mleczarskich i Spożywczych
  •   Magdalenie Felisiak
  •   Katarzynie PawlikSzkoła Języków Obcych BIG BEN
  •   Janowi i Monice ZiębomStudio KLAPS
  •   Grzegorzowi NowakowskiemuZakład Przetwórstwa Mięsnego „Nowakowski"
  •   Firmie „Morex”
  •   Firmie „Hortex”w Przysusze
  •   Ewie Lewocha
  •   Ewie i Grzegorzowi Wołąkiewiczom
  •   Emilowi Jaszewskiemu
  •   Bogdanowi Turlińskiemu
  • Konradowi i Ewelinie Jamorkom
  • Milenie Goworek
  • Leszkowi Lewandowskiemu
  • Elżbiecie Radziszewskiej
  • Katarzynie Nejman "Jaśminowy Dom"
  • Andrzejowi Kopani Prezes Zarządu MPK Sp. z o o. w Opocznie
  • Piekarni Białaczów
  • Jednostce Wojskowej Nowy Glinnik

za bezinteresowną pomoc i życzliwość okazaną naszej Placówce przy organizacji pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka. Serdecznie dziękujemy za wielkie serce i dobrą wolę.Dzięki Państwa pomocy i poświęceniu możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń. Mamy głęboką wiarę i nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje i pomoże dzieciom w dalszym wielostronnym rozwoju.

 

 •   PanuDobiesławowi KaczubiePrezesowi Zarządu Firmy OPTEX SA   za bezinteresowną pomoc i życzliwość okazaną naszej Placówce – nieodpłatne przekazanie na rzecz Przedszkola tkanin na stroje dla naszych wychowanków oraz na cele dekoracyjne w placówce. Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę życzymy wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń.

 

 •   Zarządowi Ceramiki Paradyż za życzliwość i pomoc okazaną naszym Wychowankom poprzez przekazanie na rzecz naszych wychowanków firmowych czapeczek oraz apaszek, dzięki którym nasze dzieci mogą czuć się bezpieczniej na wycieczkach i imprezach o charakterze masowym.Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolężyczymy wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń.

 

 • Pani Beacie Tworek za bezinteresowną pomoc przy organizacji i realizacji procedur przetargowych w przedszkolu. Wyrażając swą wdzięczność za tę nieoceniona pomoc życzymy wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń.